B-team in gesprek over compensatie bomenkap Bosstraat

Het zonder vergunning kappen van vijf bomen aan de Bosstraat, terwijl er daarnaast nog vier bomrn gekapt moeten worden, heeft veel losgemaakt in Moergestel. En terecht. Opnieuw vormt niet het bestaande groen uitgangspunt bij ontwerp, maar moeten bomen wijken voor een ontwerp dat zoveel mogelijk huizen op dit beperkte perceel wil proppen.

Het B-team heeft bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken en is nu met de gemeente in gesprek om de gekapte bomen op zijn minst te compenseren d.m.v. herplant. Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat dit opnieuw een teruggang in biodiversiteit betekent, omdat grote bomen nu eenmaal meer voor de biodiversiteit betekenen. Daarom pleiten wij al langer bij de gemeente voor een regeling waarbij bestaand waardevol groen uitgangspunt moet zijn bij ontwerp.

12-01-2024

Scroll naar boven