Biodiversiteitsdag in de Tiliander

Op 21 november jl. gingen een aantal leden van een op te richten Global Goals Genootschap Oisterwijk, in de Tiliander een biodiversiteits informatieavond houden over de problemen met ons klimaat, ons milieu en biodiversiteit. Doel is de burgers hier meer bij te betrekken. Dit initiatief heeft te maken met het feit dat de gemeente Oisterwijk, gevolg gevend aan een oproep van de Europese Milieu Commissie, een Global Goals ambtenaar wil aanstellen. Zowel onze burgemeester Hans Jansen als wethouder Peter Smit hebben inmiddels hun medewerking bij dit gebeuren toegezegd.

Biodiversiteit is een term waarmee we de rijkdom van de natuur aanduiden. Het gaat over de grote verscheidenheid aan allerlei soorten dieren en planten waarmee we samenleven op onze planeet. Biodiversiteit is van enorm belang voor talloze menselijke activiteiten. Want ons voedsel kunnen we alleen maar produceren dankzij een vruchtbare en gezonde bodem, zuiver en veilig drinkwater en insecten, die de planten en vruchtbomen bestuiven en de grond luchtig en ziektenkiemvrij houden. Planten en bomen zuiveren de lucht door zuurstof te produceren en verontreinigende stoffen zoals bijvoorbeeld het beruchte CO2 uit de lucht te halen.

Onze klerenkasten hangen vol stoffen uit de natuur zoals katoen, wol en zijde, waarmee we ons kunnen kleden en warmen tegen de kou. Ook onze geneesmiddelen, zoals aspirine, bloeddrukverlagers, kankermedicijnen etc. zijn afkomstig uit die natuur. En in die natuur bevinden zich nog steeds allerlei onbekende stoffen, die wellicht in de toekomst voor ons levensreddend zullen blijken te zijn.

De helft van het schadelijke kooldioxide (CO2) dat we uitstoten wordt door de natuur opgeruimd. Deze ‘koolstofputten’ spelen een grote rol bij het afremmen van klimaatverandering. Prachtige natuurgebieden trekken ontzettend veel bezoekers aan, die daar rust en ontspanning vinden tegen de stress in onze drukke overhaaste maatschappij. Maar toch wordt de biodiversiteit wereldwijd met uitsterven bedreigd door overbemesting, chemische vervuiling van bodem en lucht e.d.

Verlies aan biodiversiteit betekent niet alleen dat er zeldzame planten- en diersoorten verdwijnen. Het leidt er toe dat volledige ecosystemen minder produceren en kwetsbaarder worden voor invloeden van buitenaf, zoals van de kant van fatale ziektekiemen. Visbestanden kunnen instorten, de bodem kan onvruchtbaar worden – wat al gaande is – en bijenvolkeren – onze bestuivers van groenten en van fruitbomen – kunnen verdwijnen. Dreigende voedseltekorten worden dan ons deel. Dan denk ik nog maar niet aan de bijbehorende risico’s op voedseloorlogen tussen allerlei landen en Volksverhuizingen omdat de boel onder water loopt door de wereldwijde opwarming.

Europa heeft daarom strenge wetten gemaakt – de zogeheten globaal goals – om de natuur te beschermen zodat we met zijn allen kunnen overleven. Oisterwijk trekt zich dit ook aan. Daarom vind ik het verbazingwekkend en zorgelijk dat drie van onze lokale politieke partijen hier maar niet van willen weten en maar vast blijven houden aan een verouderd puur economisch denken, zonder zich bewust te worden van de deplorabele toestand van onze planeet en het ecosysteem waar we afhankelijk van zijn. Daarover zal het gaan in de Tiliander.

Namens Global Goals Oisterwijk i.o.

Hans Pijnaker

november 2019

 

 

 

 

 

Scroll naar boven