De Groene Eekhoorn

Door B-team Oisterwijk / 19/04/2023

De Groene Eekhoorn is de natuurprijs die het B-team Oisterwijk ieder jaar uitreikt aan een persoon, organisatie of bedrijf die zich in het bijzonder heeft ingezet voor de biodiversiteit in onze gemeente.

Ken jij ook een initiatief dat volgens jou voor deze natuurprijs in aanmerking komt?
We horen het graag, stuur een mail naar info@bteamoisterwijk.nl

De prijs reiken we sinds 2017 uit. Afgelopen jaren is de prijs aan de volgende initiatieven toegekend.

2023 De GROENE EEKHOORN is in aanwezigheid van alle scouts en genodigden, door B-teamvoorzitter Ruud van der Star uitgereikt aan Scouting Moergestel. De scouts kregen de prijs voor hun initiatief om een biodiverse tuin aan te leggen op een vrijgekomen stuk grond naast hun scoutinggebouw aan de Bosstraat. 

2022
De Groene Eekhoorn is uitgereikt aan de Janus de Vriestuin in de Waterhoef. In deze tuin kunnen buurtbewoners zelf of met elkaar groente verbouwen. Ook is er veel aandacht voor de biodiversiteit door de aanleg van een wilde bloemenweide, hagen en diverse fruitbomen.

2021
Onze jaarlijkse biodiversiteitsprijs ‘de GROENE EEKHOORN’ is dit jaar uitgereikt aan Eric Roosen Omdat biodiversiteit niet alleen in het DNA van zijn bedrijf Star Sock zit, maar ook in zijn persoonlijk leven en dat van zijn gezin. Hij riep de inwoners van Oisterwijk op in beweging te komen en zelf tot actie over te gaan.

2020
Frans Kapteijns kreeg tijdens de Global Goals bijeenkomst in  Tiliander ‘De Groene Eekhoorn’ uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor het Biodiversiteitsteam Oisterwijk. Frans kreeg De Groene Eekhoorn uit handen van Jan Zandbergen, mede-oprichter van het B-team Oisterwijk.

2019
De natuurprijs De Groene Eekhoorn is begin 2017 ingesteld, toen het B-team haar Manifest Groene Bruggen Bouwen uitbracht. En dat is precies de reden dat de natuurprijs in 2019 is toegekend aan Park Stanislaus in Moergestel. Want Park Stanislaus bouwt met haar nieuw aangelegde tuinen een groene brug tussen de natuur en het psychisch welbevinden van de bewoners van Park Stanislaus. Wetenschappelijk is aangetoond dat natuurbeleving een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte dementie. En Park Stanislaus brengt dit met haar tuinen in de praktijk.


Wim Schoenmakers maakte deze fotoimpressie van de feestelijke uitreiking.

2017
In 2017 werd De Groene Eekhoorn (toen nog in de vorm van een pastel schilderij gemaakt door Mieke Peters-Heuvelmans, uitgereikt aan project ‘Groen voor Grijs’ in de wijk Waterhoef. In dit 4-jarig project doen Wageningen University & Research en de Nature Assisted Health Foundation onderzoek naar de effecten van groen in de directe woon- en leefomgeving op de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen (dementie, depressiviteit, eenzaamheid). Een van de 4 te onderzoeken projecten vindt plaats in Oisterwijk: het inrichten van een plantsoen/veldje.

Criteria uitreiking Groene Eekhoorn (versie 5/2/23)

Voorstel werkwijze en criteria

Wij stellen voor voortaan jaarlijks de volgende werkwijze aan te houden.

 1. Start met het in de vergadering (agendapunt) op een rij zetten van liefst maximaal ca. 5 genomineerden. Een nominatie voldoet aan de volgend voorwaarden:
 2. Het initiatief heeft (in ieder geval) dit jaar resultaat voor de biodiversiteit opgeleverd binnen onze gemeentegrenzen.
 3. Het initiatief grotendeels zonder publieke middelen tot stand gekomen en heeft niet te maken met al dan niet formele verplichting.
 4. Ingeval van een bedrijf behoort het uitbreiden of behouden van biodiversiteit niet tot de eigen doelstelling (het kan natuurlijk dat een initiatief vooral persoonlijk/privé is).
 5. De winnaar werkt mee aan  publiciteit bij uitreiking.
 • Neem een maand om (minimaal) 2 leden van het B-team deze nominaties te onderzoeken op de volgende criteria. Deze leden brengen- indien van toepassing – een terreinbezoek om een eenduidig beeld te hebben van het initiatief.
 • De mate waarin er biodiversiteit is uitgebreid of is behouden.
 • De mate van eigen inspanning door genomineerde in behoud en/of uitbreiding biodiversiteit.
 • De mate van originaliteit van het initiatief.
 • De mate van zichtbaarheid van het initiatief voor de inwoners van onze gemeente.
 • Bij voorkeur jaarlijks rouleren binnen de 4 kernen.
 • De mate van voorbeeldfunctie/inspiratie voor anderen.
 • De mate waarin het initiatief ook bijdraagt aan de ‘global goals’.
 • Het B-team stelt in de volgende vergadering (agendapunt) de criteria vast.
 • Kandidaten worden aangereikt door actieve B-teamleden en Vrienden van het B-team.
 • Vaststelling van genomineerden vindt plaats o.b.v. anonieme stemronde onder aanwezige B-teamleden in de vergadering waarin uiteindelijk o.b.v. consensus een besluit over genomineerden wordt genomen.

Scroll naar boven