Word nu kapwachter

Nog elke week worden er in Oisterwijk volwassen bomen gekapt. Daar wil het B-team Oisterwijk wat aan doen. Dat kan ze echter niet alleen! Daarvoor heeft het B-team betrokken inwoners nodig die ‘kapwachter’ willen worden en de bomen in hun directe omgeving willen beschermen. Meld u nu aan als Kapwachter en geef bomen een stem.

Dagelijks checkt onze kapwachtersoftware jouw directe omgeving op bomenkap. We hebben de software zo ingesteld dat het alleen een berichtje verstuurt aan de mensen die wettelijk bevoegd zijn om wat te doen tegen de kap. Dus wanneer je een bericht van ons ontvangt, kan je ook echt impact hebben. Dit voor een kleine bijdrage van € 9,50 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks van de bankrekening afgeschreven op de dag dat je lid bent geworden. Met jouw bijdrage hosten wij de ‘Kapwachter’ software, onderhouden wij het programma en steun je overige activiteiten van het B-team.

    Aanmeldformulier Kapwachter

    Bezwaar maken tegen kapvergunning

    Een bezwaar tegen een kapvergunning maakt je door een brief of mail te richten aan het College van Burgemeester en Wethouders. ( Adres: Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk of mail: College@oisterwijk.nl )

    In de brief moet je aangeven om welke boom en welke verleende vergunning het gaat en vooral goed motiveren waarom je  bezwaar maakt. Ook dien je aan te geven waarom je belanghebbende bent. Alleen bezwaarschriften van belanghebbenden worden nl. in behandeling genomen. Vraag in de brief o.a. naar de gronden waarop de vergunning door het College is verleend, of er overleg met de omgeving heeft plaatsgevonden en zo ja naar het verslag hiervan, of er herplantplicht is opgelegd en waar die gaat plaatsvinden.

    Let erop dat de bezwarenperiode 6 weken is. Het is verstandig zo snel mogelijk na het verlenen van de vergunning bezwaar te maken.