Deltaplan Biodiversiteitsherstel reactie

Terugblik op het seminar Deltaplan Biodiversiteitsherstel over ‘Biodiversiteitsversnellers’ op 21 november ’23

Als B-team Oisterwijk zijn we officieel ‘supporter’ van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Wij proberen op de hoogte te blijven van de nieuwste kennis en inzichten over herstel van biodiversiteit. Daarom bezocht een kleine afvaardiging van het B-team een middag met lezingen die het Deltaplan organiseerde over ‘belangrijke versnellers voor biodiversiteitsherstel in de praktijk’.

Het Deltaplan is aanjager voor iedereen die een rol kan en wil spelen om herstel van biodiversiteit in gang te zetten. In feite een groeiende maatschappelijke beweging. Het Deltaplan heeft een interessante website waarop ook veel nieuws en tips te vinden zijn : https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Onze indruk van de middag is dat er vooral veel beleid en plannen op komst zijn om biodiversiteit te herstellen in het buitengebied (dat is op zich begrijpelijk omdat in het buitengebied de achteruitgang het meest dramatisch is). Wij hebben vooral veel mooie woorden gehoord, allemaal gericht op het maken van een omslag in systeem, denken en handelen. Tot de meer concrete successen behoorde het initiatief van een groep melkveehouders in Brabant die certificaten uitgeeft en als tegenprestatie landschapselementen aanlegt op hun bedrijf voor herstel van biodiversiteit.  Ook interessant is de (door bouwbedrijf Dura-Vermeer ontwikkelde) natuurladder, die bedoeld is om biodiversiteit een stem te geven in het ontwerp- en bouwproces. Tot de ‘mooie woorden’ van beleid en plannen behoorde het Aanvalsplan Landschap (https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/aanvalsplan-landschap) dat voorziet in minimaal 10% groenblauwe dooradering van het buitengebied.

Duidelijk is dat in het beleid wordt gezocht naar ‘het nieuwe normaal’. Een van de uitspraken daarover is: “Basiskwaliteit Natuur is een absolute ondergrens”.  De ambitie voor biodiversiteitsherstel moet dus hoger liggen.

De deelnemers aan de lezingenmiddag hadden een verschillende achtergrond : bedrijfsleven, overheden en – net als wij – mensen van lokale natuurverenigingen/stichtingen. Met name van die laatste groep kregen wij mooie tips en voorbeelden. Zo spraken wij een vrijwilliger die concreet hielp met aanleg van landschapselementen in het buitengebied. De gemeente aldaar is bereid grond op te kopen en beschikbaar te stellen voor dit doel. Hoe mooi kan het zijn!

Tot slot. Duidelijk is dat het ‘herstel van biodiversiteit’ zich nog niet in een grootschalige uitvoeringsfase bevindt, maar in een beleids- en planfase. Hoewel wij niet veel direct bruikbare ‘biodiversiteitsversnellers’ hoorden, was er zeker bruikbare informatie over achtergronden, dilemma’s en praktische aanpak door anderen. Peter Rietveld november 2023

Scroll naar boven