Februari

Genoemd naar de Etruskische god Februus
Sprokkelmaand

 Amfibieën zie we niet alleen in het water maar ook op het land. De Heikikker paart bij zacht weer al eind februari.
De paddentrek begint en is vooral waar te nemen op zwoele voorjaarsavonden. De combinatie van temperatuur (minimaal 6° Celsius) en luchtvochtigheid (hoe natter hoe beter) zijn belangrijk voor het op gang komen van de paddentrek. De padden gaan in grote groepen op pad en verhuizen van hun overwinteringsplaats naar een plek om zich te kunnen voortplanten.

We zien de wilgenkatjes verschijnen en de knoppen van iepen gaan zwellen. Soms zie je de Winterjuffer (libel) al bij 12 graden af en toe vliegend.
Er is volop bloei te zien bij veel planten. Het inheemse plantje dat het vroegst bloeit is de Vroegeling (naam!). De winterakonieten staan alweer in bloei en zijn de vroegste van alle stinzenplanten. De krokussen, sneeuwklokjes en speenkruid volgen. Maar ook o.a. bosanemoon, brem, fluitenkruid, gewone dotterbloem, hazelaar, hondsdraf, kleine veldkers, pinksterbloem, sleedoorn, witte dovenetel en zevenblad

Bij warm weer komen een aantal vlinders uit hun winterslaap en gaan op zoek naar de eerste nectar (de katjes of het klein hoefblad). Dat zijn o.a. atalanta, citroenvlinder, dagpauwoog, distelvlinder, gehakkelde aurelia, groot koolwitje, kleine vos en roesje. Zakt de temperatuur dan gaan de vlinders opnieuw in rust.

Ook de vogels zijn actief, we horen meer zang zoals o.a. de tjiftjaf, zanglijster en de heggenmus (op zachte dagen). De sijsjes vliegen in grote groepen. Kolganzen komen in oktober aan en vanaf nu trekken ze weer terug naar hun broedgebieden. En de grutto komt langzaam aan juist weer ons land binnen.

Het edelhert kan bij voedselgebrek (ijs, kou) gaan zwerven. De eekhoorn is nog maar enkele uren actief. De egel laat zich zien en de veldmuis tippelt rond en maakt looppaadjes van hol naar hol. De huisspitsmuis krijgt het drukker met  4 x een nest tussen februari en oktober. En de wezel gaat op zoekt naar een partner.

 

Scroll naar boven