GEMEENTEN ADOPTEREN SOORTEN

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan dieren en planten in onze omgeving, daar waar wij wonen, werken en recreëren. Biodiversiteit is voor iedereen belangrijk en geeft ons leven meer kleur. Daar moeten we dus zuinig op zijn!

De gemeenten uit de Duurzame Driehoek hebben een plant of dier geadopteerd die de biodiversiteit in uw gemeente vertegenwoordigt. Zij gaan de komende jaren samen met u aan de slag om de biodiversiteit voor deze soorten een flinke impuls te geven!

De Duurzame Driehoek is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie Noord-Brabant.

Dit was 2008. Misschien weer eens tijd om het nieuw leven in te blazen!