HELP ONS GROEIEN! Word VRIEND

Het biodiversiteitsteam (B-team) Oisterwijk werkt aan het behouden en verbeteren van de verscheidenheid in planten en dieren en hun leefgebied in Oisterwijk.
Hiervoor is ook jouw hulp nodig wanneer je……
• In een leefbare gemeente Oisterwijk wilt blijven wonen, ondernemen of genieten.
• Zelf onvoldoende tijd of kennis hebt om op te komen voor biodiversiteitsbelangen.
• Maatschappelijke betrokkenheid wilt omzetten in daden.
Voor slechts € 12,50 per jaar ben je vriend* van het B-team.
Daarvoor krijg je:
• Belangenbehartiging in biodiversiteitsbehoud of -herstel tegen verdroging.
• Informatie in social media over hittestress, wateroverlast en klimaatveranderingen, natuurweetjes en nieuws.
• Deelname aan minimaal 2 evenementen per jaar.
Meld je aan op (zie tabje WELKOM van deze website)!