Inspreken op het raadsplein 22-02-2024

Inspreken op het raadsplein

Afgelopen donderdag 22 februari 2024 waren er 20 insprekers op het Raadplein om hun visie te geven op het Koersdocument Oostflank. En het B-team was er een van.

Wat opvalt is dat 18 van de 20 insprekers opkomen voor hun eigen belang. Boomkwekers, boeren, inwoners van Pannenschuur, enz.  Zelf een projectontwikkelaar vond dat hij in moest spreken.

Slechts 2 partijen stegen boven hun eigen belang uit, de Duurzaamheidsvallei en het B-team. Waar zij voor pleitten gaat ons allemaal aan. Namelijk het stoppen van de enorme achteruitgang van de natuur en biodiversiteit. Hoeveel rapporten moeten er nog verschijnen voordat het tot iedereen doordringt dat het 5 over 12 is? Deze week nog lieten Planbureau voor de Leefomgeving en anderen weten dat de huidige voorstellen van de Provincies om de stikstof naar beneden te brengen en de natuur te herstellen, onvoldoende zijn.

Al lange tijd is aangetoond dat biodiversiteit essentieel is voor gezonde ecosystemen, voor bestuiving en voedselvoorziening. Maar ook voor het maken van medicijnen. Wist je dat van alle in Amerika ontwikkelde medicijnen 70% afkomstig is uit de natuur. De relatie tussen gezondheid en natuur wordt in steeds meer onderzoeken aangetoond. Daarom zullen wij blijven wijzen op het belang van biodiversiteit. Wat het gaat over de toekomst van ons allemaal.

We hebben nog een lange weg te gaan.

Ruud van der Star

27-02-2024

Scroll naar boven