Maart

MAART

Genoemd naar de Romeinse god Mars. Lentemaand

Er komt steeds meer leven in de natuur, alles begint langzaam te ontwaken! Vanwege klimaatveranderingen zullen gebeurtenissen in de natuur soms eerder of later plaats vinden.

Bij een lekker voorjaarszonnetje zie je de hommels al zoemen. Ook de graafbijtjes en grijze zandbijen zijn dan druk in de weer. Op veel plekken zie je al lieveheersbeestjes en de eerste libellen sluipen uit. Er vliegt nog meer rond, zo ook vlinders als de atalanta, bont zandoogje, citroenvlinder, dagpauwoog, distelvlinder, klein koolwitje, kleine vos en de koninginnenpage.

De Amfibieën zijn druk in de weer: kikkers, padden en watersalamanders zie je in het water en op het land. De heikikker begint al met de voortplanting. De lokroep van de heikikker wordt wel vergeleken met het geluid van een onder water vol lopende lege fles. Er wordt zo’n 4 tot 7 keer per seconde geroepen.

Bij de planten is een eerste bloei te zien bij o.a. akkerhoornbloem, bosviooltje, dotterbloem, fluitenkruid, groot hoefblad, helmbloem, boterbloemen, look-zonder-look, madeliefje, muskuskruid, muur, sleutelbloemen, witte dovenetel. De Pinksterbloem (bloeit niet met Pinksteren maar in april/mei!  Daarom ook wel ‘Paasbloem’ genoemd. Het Maarts viooltje doet haar naam eer aan! Bomen en struiken als brem, hazelaar, sleedoorn, vlier en vogelkers, beuk, de lariks en witte paardenkastanje krijgen hun blad.

Voor de vogelaars breekt een prachtige tijd aan. Je hoort steeds meer vogelgeluiden en komen vanuit warme landen hier weer de zomer doorbrengen. De actieve tijd komt er aan voor o.a. de  blauwborst, boerenzwaluw, bonte vliegenvanger, kluut, lepelaar, rietzanger, roodborsttapuit, tapuit, veldleeuwerik, zomertaling en zwartkop.

De fitis, koekoek en zanglijster worden voor het eerst gehoord en de vink laat zijn vinkenslag horen. De zang van de nachtegaal is nog tot diep in de zomer te horen. Bij de koolmezen, futen, kieviten en wilde eenden zie je de eerste jongen. De grote bonte specht begint met zijn eerste roffel (‘timmert’ wel 6 uur per dag: mannetje en vrouwtje roffelen zeer snel).De boompieper arriveert meestal eind maart en dat is ook de tijd dat je meestal de tjiftjaf pas hoort.

Ook de zoogdieren ontwaken uit hun winterslaap of stoppen met de winterrust: de egel ontwaakt als het niet te koud is. De paartijd start o.a. voor de veldmuis, de bunzing (roltijd) en voor de haas (rammeltijd). De boommarter krijgt jongen aan het einde van de maand.

 

Scroll naar boven