Nederland Droogteland

Naar aanleiding van de vraag van ons biodiversiteitsteam wie er kan meehelpen aan de opzet van een ‘Blauw Oisterwijk’ dook ik eens in de lectuur over klimaatverandering, hitte, droogte en meer neerslag. Ik stuitte daarbij op een interessant boek over deze materie van de freelance wetenschapsjournalist René Didde.

René Didde schrijft al zo’n dertig jaar over milieu, natuur en klimaat. In zijn boek reist hij langs droge beken en dorre landschappen en verdiept hij zich in allerlei onderzoek daarover. In gesprekken met wetenschappers gaat het over de oorzaken van verdroging en verzilting, wat de gevolgen daarvan zijn voor de natuur, wat de douchende burger daarvan merkt, hoe steden omgaan met toenemende droogte en hitte, hoe landbouw, scheepvaart en industrie er mee worstelen alsook over botsende belangen tussen diverse partijen, waardoor Nederland bijna ontwricht raakt. Hij stelt dat Nederland is doorgeschoten in het decennialang ontwateren en dat er nu nieuwe keuzes gemaakt moeten gaan worden.

In hoofdstuk 7, met de titel ‘Natte stadse ideeën’, laat hij ons meelopen met de Rotterdamse gemeenteambtenaar en deskundige op dit terrein, Johan Verlinde, die werkt aan oplossingen voor de problemen van een extremer klimaat in de stad. Zijn project ‘Rotterdams Weerwoord’ is een ambitieus programma van tientallen projecten. Hij vertelt over regentuinen en regenparken en waterpleinen, geveltuintjes, parkeerplaatsen die  met behulp van holle klinkers helemaal groen worden wat goed is voor de afkoeling. Hij heeft het over groene daken en regenonderbrekers in de regenpijpen, zodat het regenwater kan weglopen in de grasperkjes of in de regentonnen.

 

Ook adviseert hij om het  eerder zo veelbelovende kunstgras op de voetbalvelden maar weer te verwijderen, omdat het vreemd genoeg acht keer meer water  vergt dan een gewoon grasveld in het voetbalstadion, want elke speelbeurt vergt beregening om brandwonden bij slidings van de voetballers te voorkomen.

Tevens vraagt hij de burgers en overheden om zich te matigen. Dijkgraven ergeren zich aan de groeiende verkoop van grondwaterpompen aan particulieren voor zwembaden en het met kostbaar drinkwater uren lang sproeien van hun gazon in de brandende zon.  We hekelen vaak, zeggen deze experts, de grote grondwaterpompen van de boeren, maar vijf burgers met een pomp van twintig kubieke meter per uur onttrekken meer grondwater dan één enkele boer. En deze burgers hebben geen vergunning nodig voor die pomp!

Johan Verlinde geeft ook excursies voor belangstellenden. Een uitgelezen mogelijkheid voor de twee toekomstige  coördinatoren hier in Oisterwijk die zich moeten  gaan bezighouden met onderhavige milieuproblematiek. Wellicht is een dergelijk excursie zelfs interessant voor het gehele B-team!

 

Hans Pijnaker

Bron: René Didde: Nederland Droogteland; van waterschaarste en bodemdaling tot regentuinen en hoogwaterboerderijen. Uitgeverij Atlas 2022.

Scroll naar boven