Onderzoek naar redden beschermde eik

In opdracht van de gemeente Oisterwijk heeft de eigenaar van het perceel aan de Boxtelsebaan Oisterwijk door het bedrijf Pius Floris onderzoek laten doen naar de situatie van de beschermde eik.

Geconstateerd is dat het wortelgestel bij de bouwwerkzaamheden ernstig beschadigd is. Bij het uitgraven van de fundering zijn meerdere wortels afgezaagd, waaronder 5 hoofdwortels.

Opvallend en onacceptabel is, dat bij de opdracht aan Pius Floris tot een herstelplan de huidige situatie, waarbij aan twee zijden van de boom bebouwing gepland staat, uitgangspunt is in het herstelrapport. Pius Floris en de gemeente hebben dit uitgangspunt geaccepteerd, waardoor veel meer kunstgrepen moeten worden uitgehaald om te pogen de boom te redden.

Uit het onderzoek blijkt dat de stabiliteit van de boom op dit moment niet in gevaar is, Wel zal er herstel van de balans tussen onder- en bovengrondse delen van de boom moeten plaatsvinden (fors snoeien boomkruin).

Verder zal de bouwput met teeltaarde moeten worden aangevuld, een beluchtingssysteem moeten worden aangelegd onder de betonvloer van de nieuwbouw, een extra groenvak aangelegd moeten worden onder de boomspiegel en injectie moeten plaatsvinden op 18 injectiepunten.

De boom aan de Boxtelsebaan is niet het 1e incident op dit gebied. Dat heeft de gemeente Oisterwijk inmiddels erkend. Om te voorkomen dat dit soort fouten in de toekomst opnieuw worden gemaakt is op verzoek van het B-team bij de gemeente een onderzoek gestart hoe verschillende afdelingen samen de situatie rond beschermde bomen en aanvragen voor een omgevingsvergunning beter in gezamenlijkheid kunnen aanpakken.

Oisterwijk, 8 oktober 2022

Ruud van der Star

Scroll naar boven