Wie zijn wij?

B-team Oisterwijk werkt aan het behouden én verbeteren van de verscheidenheid
in planten en dieren en hun leefgebied in onze gemeente

Het B(iodiversiteit)-team Oisterwijk is een vereniging van betrokken inwoners die hun deskundigheid inzetten voor behoud en uitbreiding van biodiversiteit. Ons doel is een zo groot mogelijke soortenrijkdom van planten en dieren en een waardevol natuur- en cultuurlandschap in de gemeente Oisterwijk.

De vereniging heeft leden die als Vriend – met hun financiële bijdrage – de activiteiten van het B-team mogelijk maken.
Het actieve hart van de vereniging bestaat uit 13 leden, waaronder 3 bestuursleden: het ‘dagelijkse’ B-team. Deze actieve leden staan intensief met elkaar in verbinding en werken op verschillende manieren aan behoud en herstel van biodiversiteit in onze gemeente.

Ontstaan
Het team ontstond n.a.v. de ondertekening door de gemeente Oisterwijk op 28-09-2006 van het Countdown 2010 initiatief van de Europese Unie, met als doel voor het jaar 2010 een halt toe te roepen aan het verlies aan biodiversiteit in Europa. 

Deze ondertekening vormde de aftrap voor een 1 jaar durende biodiversiteit campagne in Oisterwijk. In december 2007 vond een evaluatie plaats en besloten we door te gaan op dezelfde weg. Dat wil zeggen, dicht bij de burger en zo praktisch mogelijk.

Het B-team bestaat op dit moment uit de volgende leden

Organisaties/bedrijven die ons financieel steunen

Ecotopia

Bureau voor Duurzame Ontwikkelings- vraagstukken

& 2 andere sponsors die anoniem wensen te blijven

Organisaties waar we mee samen werken

Scroll naar boven