WIE ZIJN WIJ?

Het B(iodiversiteit)-team Oisterwijk is een vereniging van vrijwilligers die zich sinds 2006 sterk maakt voor biodiversiteit. Ons doel is een zo groot mogelijke soortenrijkdom van planten en dieren en een waardevol natuur- en cultuurlandschap in de gemeente Oisterwijk.

We zijn proactief, mobiliseren de deskundigheid uit de samenleving, bouwen bruggen en werken aan bewustwording. Ook geven wij gevraagd en ongevraagd advies. We richten ons niet alleen op het buitengebied van de gemeente Oisterwijk, maar vooral ook op het vergroten van de diversiteit binnen de bebouwde kom.

B-team Oisterwijk werkt aan het behouden én verbeteren van de verscheidenheid in planten en dieren en hun leefgebied in onze gemeente

Het team is ontstaan naar aanleiding van de ondertekening op 28-09-2006 door de gemeente Oisterwijk van het Countdown 2010 initiatief van de Europese Unie, met als doel voor het jaar 2010 een halt toe te roepen aan het verlies aan biodiversiteit in Europa. De ondertekening van Countdown 2010 vormde de aftrap voor een 1 jaar durende biodiversiteit-campagne in Oisterwijk. In december 2007 vond een evaluatie plaats en besloten we door te gaan op dezelfde weg. Dat wil zeggen, dicht bij de burger en zo praktisch mogelijk.

Bijzonder was de rol van het B-team in de Europese conferentie ‘Regions as champions for biodiversity 2010’, die op 15/16 februari 2007 plaats vond in de gemeente Oisterwijk en resulteerde in ‘The Brabant-Oisterwijk appeal: Regions as Champions for Biodiversity 2010’.

Meer weten over het belang van biodiversiteit in onze regio?  Kijk dan eens op de website van de provincie Brabant –>

Vrijwilligers

Het B-team bestaat op dit moment uit de volgende vrijwilligers.

Oproep

Natuurprijs De Groene Eekhoorn

De Groene Eekhoorn is de natuurprijs die het B-team Oisterwijk uitreikt aan bijzondere initiatieven op het gebied van natuur in onze Groene Parel van Brabant. Klik hier als je meer informatie wilt over dit project.

Ken jij ook een initiatief dat volgens jou voor deze natuurprijs in aanmerking komt? We horen het graag.

Deltaplan

Gezamenlijk initiatief voor herstel biodiversiteit in Nederland

B-team Oisterwijk schaart zich achter het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Een plan voor de aanpak van natuurbehoud dat in december 2018 gepresenteerd werd en een gezamenlijk initiatief is van kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank.

Manifest

Sociale Veerkracht Oisterwijk

Het B-team is een van de ondertekenaars van het Oisterwijks Manifest Sociale Veerkracht. Een initiatief om een sociaal veerkrachtige gemeente te realiseren die samenredzaam is. Een gemeente waar kwetsbare mensen opgemerkt worden, in beeld zijn voordat er iets mis gaat.