DE GROENE EEKHOORN

De Groene Eekhoorn is de natuurprijs die het B-team Oisterwijk uitreikt aan bijzondere initiatieven op het gebied van natuur in onze Groene Parel van Brabant.

De natuurprijs De Groene Eekhoorn is begin 2017 ingesteld, toen het B-team haar Manifest Groene Bruggen Bouwen uitbracht.

De prijs bestaat uit een houten sculptuur in de vorm van – natuurlijk – een eekhoorn. Er is gekozen voor de eekhoorn, omdat de eekhoorn enige jaren geleden tot ambassadeur voor de gemeente Oisterwijk is uitgeroepen.

Ken jij ook een initiatief dat volgens jou voor deze natuurprijs in aanmerking komt?
We horen het graag!

De Groene Eekhoorn is een houten sculptuur in de vorm van een eekhoorn. In 2017 werd hij voor het eerst uitgereikt aan  het project ‘Groen voor Grijs’ in de wijk Waterhoef. Eerder dit jaar kreeg  Park Stanislaus in Moergestel de prijs vanwege de aanleg van de binnentuin die het welbevinden van de bewoners verbetert.

2021

Onze jaarlijkse biodiversiteitsprijs ‘de GROENE EEKHOORN’ is dit jaar uitgereikt aan Eric Roosen Omdat biodiversiteit niet alleen in het DNA van zijn bedrijf Star Sock zit, maar ook in zijn persoonlijk leven en dat van zijn gezin. Hij riep de inwoners van Oisterwijk op in beweging te komen en zelf tot actie over te gaan.

2020

Frans Kapteijns kreeg tijdens de Global Goals bijeenkomst in  Tiliander ‘De Groene Eekhoorn’ uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor het Biodiversiteitsteam Oisterwijk. Frans kreeg De Groene Eekhoorn uit handen van Jan Zandbergen, mede-oprichter van het B-team Oisterwijk.

Frans Kapteijns gaf begin deze week de voorzittershamer van het B-team over aan Ruud van der Star.

2019

De natuurprijs De Groene Eekhoorn is begin 2017 ingesteld, toen het B-team haar Manifest Groene Bruggen Bouwen uitbracht. En dat is precies de reden dat de natuurprijs in 2019 is toegekend aan Park Stanislaus in Moergestel. Want Park Stanislaus bouwt met haar nieuw aangelegde tuinen een groene brug tussen de natuur en het psychisch welbevinden van de bewoners van Park Stanislaus. Wetenschappelijk is aangetoond dat natuurbeleving een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte dementie. En Park Stanislaus brengt dit met haar tuinen in de praktijk.

Bijzonder is voor het B-team ook de relatie van Park Stanislaus met de brede school De Vonder. Waar vroeger een hek stond, delen Park Stanislaus en brede school De Vonder nu een gemeenschappelijke binnenruimte. Waar kinderen en ouderen samen vertoeven in een groene ruimte, en met elkaar plezier hebben.

Wim Schoenmakers maakte deze fotoimpressie van de feestelijke uitreiking.

2017

In 2017 werd De Groene Eekhoorn (toen nog in de vorm van een pastel schilderij gemaakt door Mieke Peters-Heuvelmans, uitgereikt aan project ‘Groen voor Grijs’ in de wijk Waterhoef. In dit 4-jarig project doen Wageningen University & Research en de Nature Assisted Health Foundation onderzoek naar de effecten van groen in de directe woon- en leefomgeving op de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen (dementie, depressiviteit, eenzaamheid). Een van de 4 te onderzoeken projecten vindt plaats in Oisterwijk: het inrichten van een plantsoen/veldje.

Doorslaggevend voor het B-team is de betrokkenheid ‘van onderaf’ van de Wijkraad Waterhoef, de mensen (volwassenen maar ook kinderen) uit de wijk, tot zelfs bewoners van het AZC en jongeren van de Belvertshoeve, en tot zelfs de brandweer (om de plantjes water te geven). Zelf heeft het B-team ook een bijdrage geleverd door een ‘groene kansenkaart’ voor de wijk Waterhoef te ontwikkelen. En eveneens doorslaggevend voor de keuze van het B-team is de samenwerking – de ‘groene brug’ – tussen Wijkraad Waterhoef, woonstichting Leystromen, Mentorhulp Oisterwijk, B-team en de gemeente Oisterwijk om dit project te doen slagen.