Positionering B-Team Oisterwijk

B-team Oisterwijk                                                  

Het B(iodiversiteits)-team is een groep vrijwilligers die zich sinds de oprichting in 2006 sterk maakt voor een zo groot mogelijke soortenrijkdom van planten en dieren en een waardevol natuur-, en cultuurlandschap in de gemeente Oisterwijk.

We zijn proactief, mobiliseren deskundigheid uit de samenleving, bouwen bruggen en werken aan bewustwording. Ook geven we gevraagd en ongevraagd advies.

Doelgroep/stakeholders

We zijn er voor alle inwoners en (non)-profit organisaties van de 4 kernen van de gemeente Oisterwijk. Onze stakeholders zijn naast burgers en gemeente: natuurbeheerders (Brabants Landschap, Natuurmonumenten), agrarisch ondernemers (ZLTO, Duurzaamheidsvallei), kenniscentra (IVN, onderwijsinstellingen, Kleine Aarde, BMF, landschapsarchitecten) en gemeenschappen (wijk-, en buurtraden, (sport)verenigingen).

Taken/rollen

Het B-team geeft (on)gevraagd en (niet-)vrijblijvend advies ter vergroting van de biodiversiteit door:

  • Vraagbaak te zijn voor en voorlichting te geven. Bijv. door middel van social media, verenigingen en biodiversiteitsmarkt.
  • Ideeën en plannen te ontwikkelen, indien mogelijk samen met anderen zoals de B-teams van Goirle en Hilvarenbeek.
  • Politiek te beïnvloeden. Bijv. door vergunningen/planvorming te bewaken, subsidietoekenningen, projectmatig te werken in thema’s en beleid te beïnvloeden.