Privacy

B-team Oisterwijk ziet het als haar verantwoordelijkheid om de privacy van alle leden te beschermen. In deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we omgaan met deze gegevens. Ons privacy beleid is gebaseerd op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming en geldt voor alle leden van het B-team Oisterwijk.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de voorzitter Ruud van der Star van het B-team Oisterwijk. Door de leden van het B-team Oisterwijk is hij aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij is te bereiken via info@bteamoisterwijk.nl.

2 Persoonsgegevens die wij verwerken en voor welk doel
B-team Oisterwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich meldt als lid of als Partner of Vriend van B-team Oisterwijk en daarbij gegevens aan B-team Oisterwijk hebt verstrekt. Van ieder lid leggen we de volgende gegevens vast:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Foto

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Naam, adresgegevens worden gebruikt bij de registratie als lid, vriend of partner.
  • Foto en naam van leden wordt vermeld op het tabblad “Over ons” van de website van het B-team Oisterwijk.
  • Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contacten voor het verstrekken van informatie over activiteiten van het B-team Oisterwijk.

Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden en andere bedrijven of instanties, behalve als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte doen bij de politie.

3 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
B-team Oisterwijk gebruikt op de website anonieme tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken deze cookies alleen om statistische gegevens te verzamelen. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

4 Bewaartermijnen
B-team Oisterwijk verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap van het B-team Oisterwijk. Na beëindiging van het lidmaatschap bewaren wij nog maximaal drie maanden de gegevens en binnen die periode worden ook de persoonsgegevens vernietigd.

5 Beveiligingsmaatregelen
De persoonsgegevens worden gedurende de periode van deelname als lid, vriend of partner opgeslagen op PC’s van het B-team Oisterwijk. Deze PC’s zijn voorzien van de gangbare beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

6 Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
Via de functionaris gegevensbescherming kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Na het indienen van het verzoek word je binnen een maand hierover geïnformeerd. Indien je klachten hebt over de wijze waarop het B-team Oisterwijk je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

7 Wijzigingen
Het privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website van het B-team Oisterwijk bekend gemaakt. Wij adviseren daarom om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.

Scroll naar boven