Project “Erven Plus”

Met slechts een aantal maatregelen meer biodiversiteit op je erf, zo simpel kan het zijn!

Eind 2021 kwam de vraag van Brabants Landschap of we ondersteuning wilden bieden voor het project ErvenPlus. Een ontzettend leuk project dat zich sinds 2016 al dik bewezen heeft als het gaat om het creëren van natuurlijke erven in de provincie Noord-Brabant. Bewoners in het buitengebied kunnen zich aanmelden voor de regeling, waarbij (onder voorwaarden) kosteloos advies en materialen beschikbaar worden gesteld ter vergroening van hun erf.

ErvenPlus streeft naar het vergroten van biodiversiteit op erven in het buitengebied. Daarbij horen typische erfbewonende dieren als de steenuil, boerenzwaluw en huismus. Echter, hoe ga je nu een erf vergroenen en ervoor zorgen dat deze soorten zich hier weer thuis voelen? Waar begin je en hoe pak je dit aan? Brabants Landschap heeft hier ervaring mee en binnen de ErvenPlus regeling is hiervoor de zogenaamde ‘erfscan’ bedacht.

De opgeleide enthousiaste vrijwilligers (ecologen Jody Ettema en Arjan Schoenmakers) van het B-team Oisterwijk hebben op 10 particulieren erven binnen de gemeente Oisterwijk een inventarisatie gemaakt van maatregelen die bijdragen aan meer biodiversiteit op het erf. Samen met de bewoners zijn allerlei maatregelen bedacht (zoals beplanting en nestkasten) en uitgewerkt tot kant en klare inrichtingsschetsen. Een ontzettend leuke manier om als B-team Oisterwijk in contact te komen met bewoners, hen te ondersteunen via de ErvenPlus regeling en daarmee gezamenlijk bij te dragen aan het vergroenen van hun erf en daarbij de biodiversiteit te vergroten.

Mocht u als bewoner in het buitengebied zelf interesse hebben, kijk dan eens op de website van Brabants Landschap (https://www.brabantslandschap.nl/help-mee-op-eigen-erf-of-land/ervenplus) voor de mogelijkheden. Wij kijken met veel plezier terug op 2022 en wellicht spreken we jullie in 2023!

Jody Ettema & Arjan Schoenmakers
B-team Oisterwijk2022

Scroll naar boven