Rechter gevraagd om uitspraak

Nu het College van B&W akkoord heeft gegeven aan de uitbreiding van de varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 6, waarbij het aantal varkens van 10.465 naar 17.968 varkens gaat, is er maar één optie over om deze uitbreiding tegen te gaan, nl. naar de rechter stappen.

B-team Oisterwijk, Brabantse Milieufederatie en Bewonersgroep Westend hebben er alles aan gedaan om in een vroeg stadium deze uitbreiding tegen te gaan. Al bij de bespreking van de ‘Verklaring van geen bedenkingen’ spraken wij de raad toe over de gevolgen van deze uitbreiding voor de natuur en gezondheid van onze inwoners. Bewonersgroep Westend sprak tijdens de raadsvergadering opnieuw de raad toe, met name over de gevolgen voor de gezondheid. Dit alles bracht de Raad aan het twijfelen. Zeker omdat het Rijk op het punt staat piekbelasters uit te kopen en deze uitbreiding bij uitkoop de belastingbetaler veel geld gaat kosten.

Helaas besloot de meerderheid van de Raad uiteindelijk, geleid door angst voor schadeclaims, de Verklaring te verlenen. Het College van B&W werd wel verzocht, voordat ze de vergunning definitief zouden verlenen, in overleg te gaan met Provincie en Rijk. Opvallend was dat een groot gedeelte van de Raad hoopte dat de natuurorganisaties naar de rechter zouden gaan om deze uitbreiding aan te vechten, daarbij uit het oog verliezend dat de gemeente dan bij de rechter de vergunningverlening moet verdedigen wat opnieuw veel belastinggeld kost.
Het resultaat is inmiddels bekend. De vergunning voor de immense uitbreiding is inmiddels verleend. Zelf nu Brabant op slot zit wegens overbelasting van onze natuur vindt Oisterwijk dat deze uitbreiding moet kunnen.

De Brabantse Milieufederatie, B-team Oisterwijk en Bewonersgroep Westend laten het er niet bij zitten en zullen de rechter om een uitspraak vragen over deze discutabele uitbreiding.

Ruud van der Star
Biodiversiteitsteam Oisterwijk

Scroll naar boven