Stappenplan voor natuurherstel in overgangsgebieden

Vogelbescherming heeft een handreiking ontwikkeld om de systematiek van Basiskwaliteit Natuur toe te passen in de overgangsgebieden grenzend aan Natura 2000-gebieden.

Met het concept Basiskwaliteit Natuur brengt Vogelbescherming in kaart hoe natuur en landschap valt te verbeteren.

 Het B-team Oisterwijk bekijkt  momenteel met de B-teams van Hilvarenbeek en Goirle op welke wijze we met de nieuwe handreiking aan de slag kunnen gaan.  

Om tot verbetering van natuur en landschap te komen is het noodzakelijk dat de kwaliteit van de totale leefomgeving op orde komt. Niet alleen in beschermde natuurgebieden, maar ook daarbuiten. Het door Vogelbescherming ontwikkelde concept Basiskwaliteit Natuur biedt daarvoor een concreet stappenplan. Het document is opgesteld voor de grote diversiteit aan Nederlandse landschappen. Daarmee is het bij uitstek ook bruikbaar voor de overgangsgebieden rond de Natura 2000-gebieden.

 In het concept komen drie soorten maatregelen aan de orde:

  • Maatregelen gericht op het milieu en de abiotische condities: waterkwantiteit en waterkwaliteit van zowel oppervlaktewater als grondwater; bodemkwaliteit.
  • Inrichtingsmaatregelen.
  • Een op doelsoorten afgestemd beheer en gebruik.

Bewerkte bron: Vogelbescherming Nederland op Nature Today, 20/02/2024

Scroll naar boven