Stikstofloze toekomst melkveehouderij?

Melkveehouder John Arink heeft vrijwel geen stikstofuitstoot, zo vertelt ons Frans Bosscher in het steeds boeiender wordende tijdschrift PUUR NATUUR, herfst 2022, van Natuurmonumenten.

Arink heeft een melkveebedrijf in Gelderland met zo’n 120 koeien. Zijn koeien grazen meer dan 4000 uur per jaar buiten. De uitstoot van stikstof krijgt hij op die manier met soms meer dan 90 % omlaag. De koeien halen stikstof uit het gras en met de mest komt het weer op het gras. Per saldo komt er dus geen gram stikstof bij, vertelt hij.

Dat John zo ver onder de norm blijft komt doordat hij geen krachtvoer voor de koeien aankoopt en hij de grasgroei niet stimuleert met kunstmest.En omdat de koeien maar enkele maanden op stal staan, heeft hij geen grote berg mest weg te werken. Hij gebruikt de mest op zijn weilanden en op de akkers
Daarnaast verbouwt hij aardappelen, luzerne en andere gewassen die stikstof binden en granen zoals rogge en spelt. Een deel van het graan gaat naar de koeien en een deel naar de bakker.
John houdt er ook een ‘biotel’ op na (een hotelletje op het erf met vijf kamers)en een boerderijwinkel. Ze kunnen hier met twee gezinnen goed van leven!

Zou het niet mogelijk zijn om boer John Arink eens voor een lezing uit te nodigen in de Tiliander. Dan kunnen de vakmensen hier en wij burgers eens daadwerkelijk mee luisteren over wat er allemaal mogelijk is voor het behoud van onze boerenstand. Helpt ook mee om meer begrip te krijgen voor elkaar. Toch?

Hans Pijnaker
januari 2023

Scroll naar boven