Toevalligheden

Waren het de passieve natuurlijke selectie en de actieve zichzelf organiserende samenwerking van de onderdelen van het ecologische systeem, waarbij zuurstof afvalproduct was van de stofwisseling van de blauwe algen, waardoor leven kon ademen en dus kon ontstaan. Er was nog veel meer toevalligs aan de hand zonder welk leven op aarde niet zou kunnen bestaan, zo vertelt natuurfilosoof, professor Koo van der Wal:
1.Ons zonnestelsel bevindt zich precies in de leefbare zone van het Melkwegstelsel. Deze zone bevat de juiste concentratie van de chemische elementen die voor het leven nodig zijn.
2.Binnen dat zonnestelsel bevindt onze aarde zich in een baan, niet te dichtbij en niet te ver verwijderd van de zon. In een zone dus waar het niet te heet of te koud voor leven is, waar we niet verbranden en niet bevriezen.
3.De aarde heeft een schuine stand die de oorzaak is van de jaarlijkse cyclus van de seizoenen, de gematigde temperaturen en de grote verscheidenheid aan klimaatzones op aarde. Die schuine stand lijkt dus een gunstige randvoorwaarde voor leven, kortom precies goed.
4.Hetzelfde is het geval met de lengte van dag en nacht als gevolg van de aardrotatie. Als de snelheid daarvan lager zou zijn, zouden de dagen veel langer worden. Met als gevolg dat de naar de zon gerichte kant van de aarde zeer heet zou worden, terwijl aan de andere kant barre temperaturen zouden heersen. En als de snelheid van de rotatie veel hoger zou liggen, zou dat afgezien van de korte duur van de dagen, aanhoudende stormen en andere schadelijke effecten veroorzaken zoals overstromingen e.d.
5.Tenslotte bezit de aarde, vanwege haar kern van vloeibaar ijzer, een magnetisch veld dat tegen gevaarlijke kosmische straling en schadelijke invloeden van de zon als zonnestormen beschermt. En ook bezit de aarde een atmosfeer die weer niet veel dikker of dunner had moeten zijn en ons op die manier in staat stelt te ademen en niet te stikken, en die als schild tegen binnenkomend gesteente uit de ruimte alsook tegen dodelijke ultraviolette straling functioneert.

Diverse astrofysici denken daarom dat het universum en onze planeet aarde ten behoeve van de komst van het leven en van de mens is gebouwd, dat de natuur van zichzelf uit bio-vriendelijk is en dus eigenlijk doorgestoken kaart is. “Het was gewoon de bedoeling dat wij er zijn. We zullen het nooit echt weten. Je gaat zo wel beseffen dat we in een kwetsbaar ecosysteem leven”.
Hans Pijnaker

Scroll naar boven