Vrienden van het B-team

Help ons groeien!

Word vriend van het Biodiversiteitsteam Oisterwijk

Wij werken aan het behouden en verbeteren van de verscheidenheid in planten en dieren, en hun leefgebied in de gemeente Oisterwijk.

Hiervoor is ook jouw hulp nodig wanneer je:

 • in een leefbare gemeente Oisterwijk wilt blijven wonen, ondernemen of genieten;
 • zelf onvoldoende tijd of kennis hebt om op te komen voor biodiversiteitsbelangen;
 • maatschappelijke betrokkenheid wilt omzetten in daden.
Je bent onze vriend voor slechts € 12,50 per jaar

Daarvoor krijg je:

 • belangenbehartiging in biodiversiteitsbehoud of -herstel tegen verdroging;
 • informatie in social media over hittestress, wateroverlast en andere klimaatveranderingen en nieuws;
 • een vraagbaak voor interesses, behoeftes voor vergroening en biodiversiteit;
 • deelname aan 2 evenementen per jaar.
Hoe meld je je aan?

Maak € 12,50 op NL 38 RBRB 8842176648 t.n.v. B-team Oisterwijk en meld je aan via het formulier.

  Aanmeldformulier Vriend van B-team Oisterwijk

  Scroll naar boven