B-team Oisterwijk is een ANBI-erkende vereniging.
Hieronder staan de gegevens die voor deze erkenning nodig zijn.

Naam

B-team Oisterwijk (opgericht 29 oktober 2014)

Fiscaal nummer/Kamer van Koophandel

RSIN: 854489459
KvKnr.: 61789607

Contactgegevens

E: info@bteamoisterwijk.nl
I:   www.bteamoisterwijk.nl

Bankrekeningnummer

NL09RABO0189754494

Doelstelling

Het B-team streeft naar een zo groot mogelijke biodiversiteit in de gemeente Oisterwijk. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving, een beter klimaat, gezondere burgers en het vergroten van het welzijn van mens en natuur.

Samenstelling Bestuur

  • Voorzitter: Ruud van der Star
  • Secretaris: Philo IJpelaar
  • Penningmeester: Anja van den Bogert

Beloningsbeleid

B-team Oisterwijk functioneert dankzij de inzet van onbetaalde vrijwilligers.

Beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan kunt u inzien door hier te klikken

Verslag activiteiten

Een actueel verslag van de activiteiten vindt u hier.

Financieel verslag

2022 is het eerste boekjaar van B-team Oisterwijk. Een financieel verslag is dus pas eind 2022 beschikbaar.

Begroting B-team 2022 vindt u hier