Nieuws

Inspreken op het raadsplein 22-02-2024

Inspreken op het raadsplein Afgelopen donderdag 22 februari 2024 waren er 20 insprekers op het Raadplein om hun visie te geven op het Koersdocument Oostflank. En het B-team was er een van. Wat opvalt is dat 18 van de 20 insprekers opkomen voor hun eigen belang. Boomkwekers, boeren, inwoners van Pannenschuur, enz.  Zelf een projectontwikkelaar […]

Inspreken op het raadsplein 22-02-2024 Meer lezen »

B-team spreekt in op Raadsplein!

Op 22 februari 2024 heeft het B-team op het Raadsplein ingesproken over het definitieve voorstel Koersdocument Oostflank.  Na twee keer eerder schriftelijk op conceptversies te hebben gereageerd, was er nu de laatste mogelijkheid onze visie op dit document te geven.  Wij zijn blij met een aantal wijzigingen die, door de inbreng van het B-team, nu in

B-team spreekt in op Raadsplein! Meer lezen »

Stappenplan voor natuurherstel in overgangsgebieden

Vogelbescherming heeft een handreiking ontwikkeld om de systematiek van Basiskwaliteit Natuur toe te passen in de overgangsgebieden grenzend aan Natura 2000-gebieden. Met het concept Basiskwaliteit Natuur brengt Vogelbescherming in kaart hoe natuur en landschap valt te verbeteren.  Het B-team Oisterwijk bekijkt  momenteel met de B-teams van Hilvarenbeek en Goirle op welke wijze we met de

Stappenplan voor natuurherstel in overgangsgebieden Meer lezen »

Reactie Biodiversiteitsteam Oisterwijk op Koersdocument, versie januari ‘24

Geachte College, ambtenaren en raads-/commissieleden, Het B-team Oisterwijk heeft in de hele procedure van het Koersdocument Oostflank proactief meegedacht. Wij waarderen het dat op zo’n uitgebreide schaal inwoners en organisaties de gelegenheid is geboden om mee te praten over zo’n belangrijk document. Daarmee waren wij als B-team in de gelegenheid omissies te benoemen; deze zijn

Reactie Biodiversiteitsteam Oisterwijk op Koersdocument, versie januari ‘24 Meer lezen »

B-team denkt mee met Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

De biodiversiteit in de Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen gaat steeds verder achteruit. Er zijn dringend maatregelen nodig, ook in het omliggende landelijk gebied. De Provincie heeft daarvoor een visie op hoofdlijnen gemaakt. Voor het ‘deelgebied Voorste Stroom’ hebben wij aangegeven welke kansen wij zien voor een concrete aanpak. Wij deden dat in een

B-team denkt mee met Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak Meer lezen »

Deltaplan Biodiversiteitsherstel reactie

Terugblik op het seminar Deltaplan Biodiversiteitsherstel over ‘Biodiversiteitsversnellers’ op 21 november ’23 Als B-team Oisterwijk zijn we officieel ‘supporter’ van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Wij proberen op de hoogte te blijven van de nieuwste kennis en inzichten over herstel van biodiversiteit. Daarom bezocht een kleine afvaardiging van het B-team een middag met lezingen die het Deltaplan

Deltaplan Biodiversiteitsherstel reactie Meer lezen »

OOSTFLANK reactie B-team

Aan het college van B&W van Oisterwijk, én aan de projectleider van het Koersdocument Oostflank C.c. Brabantse Milieufederatie C.c. Griffie gemeente Oisterwijk Dit is onze reactie op het concept Koersdocument Oostflank (versie 22 september 2023). Onze primaire invalshoek is onze zorg over de biodiversiteitscrisis; wij beperken ons in deze tot de gemeente Oisterwijk. Wij vinden

OOSTFLANK reactie B-team Meer lezen »

FESTIVAL FUTURA 8 oktober 2023

Een buitenevenement (11.00-16.00u) op De Lind (bij de kiosk) in het centrum van Oisterwijk. In een feesttent, met in het midden een sfeervol horecaplein. Er is muziek en straattheater aanwezig. Voor iedereen toegankelijk. thema’s als wonen, lifestyle leven en wonen, reizen maar ook willen we publiek interesseren voor duurzame initiatieven. een duurzame markt voor heel

FESTIVAL FUTURA 8 oktober 2023 Meer lezen »

Scroll naar boven