Geen prioriteit biodiversiteit

“De biodiversiteit loopt wereldwijd door uiteenlopende redenen terug. Ook op lokaal niveau kunnen we daar iets tegen doen.” Zegt de Kadernota Groen 2012–2021 van de gemeente Oisterwijk al in 2012. Maar de gemeenteraad van Oisterwijk wil anno 2022 geen prioriteit geven aan het actualiseren van deze kadernota. Wereldvreemd en onverantwoordelijk.

Biodiversiteit staat voor de soortenrijkdom van planten en dieren. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) wijst er 23 maart jl. op dat het hard achteruitgaat met de biodiversiteit en de. natuurkwaliteit, wereldwijd en zeker ook in Nederland. De 3 B-teams (‘biodiversiteitsteams’) van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk van betrokken inwoners vroegen al in 2019 om een regionaal beleid voor herstel van de biodiversiteit, en deden dat weer in de gemeenteraadsvergadering van Oisterwijk van 20 maart jl..

Maar het gemeentebestuur van Oisterwijk is blijkbaar wereldvreemd. Volgens de Rli is wereldwijd en in ons land sprake van een biodiversiteitscrisis, en verdient het natuurbeleid dan ook meer prioriteit op de politieke en bestuurlijke agenda. Voor D66 wethouder Eric Logister, daartoe aangespoord door PRO, echter geen reden om prioriteit geven aan het actualiseren van het biodiversiteitsbeleid (Kadernota Groen). Want dat zou hem dwingen ‘ambtenaren van andere dossiers af te halen’ Dus elk ander beleidsdossier is blijkbaar belangrijker! En politieke partijen PGB, D66, VVD en AB stemden daarmee in.

Prima, wat ons betreft, om ambtenaren van andere dossiers af te halen en echte prioriteiten te stellen. Om te beginnen met de ambtenaren die zich bezig houden met de toekomstvisie Oisterwijk 2050. Want het wordt een dorre en troosteloze toekomst zonder natuur. En gek genoeg wil het gemeentebestuur wel prioriteit geven aan het actualiseren van het beleid voor toerisme en recreatie. Terwijl toeristen juist naar Oisterwijk komen voor het recreëren in de natuur. Precies de geringe aandacht voor natuur in economische afwegingen die de Rli constateert.

Maar ambtelijke capaciteit is helemaal niet nodig, stelde het CDA terecht. Want er is ruim voldoende deskundigheid aanwezig in de 3 B-teams om een biodiversiteitsbeleid op te stellen. Maar ook dat was blijkbaar onvoldoende argument voor politieke partijen die de mond vol hebben over burgerparticipatie en het belang van biodiversiteit.

Volgens de Rli is biodiversiteit cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de voedselvoorziening. En is natuur in de directe leefomgeving essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. Volgens ons actueler dan ooit (klimaatcrisis, dreigend voedseltekort) en de les van de coronacrisis. Maar ook dit mocht niet baten. Onverantwoordelijk

De gemeenteraad van Hilvarenbeek heeft deze les wel geleerd en haar lokale verantwoordelijkheid wel willen nemen door de oproep van de B-teams unaniem over te nemen. Het maakt de complimenten die politieke partijen in de Oisterwijkse gemeenteraad gaven aan de B-teams voor hun samenwerking tot holle woorden.

 

B-Team Oisterwijk

Nieuwsklok d.d. 30-03-2022

Scroll naar boven