Grote opkomst Jaarvergadering B-team Oisterwijk 4-03-2024

Bijna 40 vrienden van het B-team namen maandag de moeite om de jaarvergadering van het B-team bij te wonen in het zaaltje van het Lodewijkskerkje. Na de opening volgde een heldere presentatie van de activiteiten van het afgelopen jaar door Jef Bogers. Vrienden waren onder de indruk van wat we in een jaar allemaal hebben gepresteerd. Ook de verdere professionalisering werd als een stap vooruit gezien.

Na deze presentatie werden de plannen voor het nieuwe jaar toegelicht. Daarin willen we de nadruk leggen op kansen om voorin processen betrokken te worden. Hierin liggen de meeste mogelijkheden voor beïnvloeding. Ook maakten we duidelijk dat we meer zijn dan een ‘bomenclub’, ook al zijn bomen van enorm belang voor de biodiversiteit.

Het was dan ook mooi dat na de financiële zaken de 1e lezing ging over biodiversiteitbeleid en uitvoering bij waterschap De Dommel. Max van de Ven, ecoloog bij het waterschap, nam ons mee in de manier waarin zij werken aan de Kaderrichtlijn Water 2027, een Europese richtlijn over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarbij moet in 2027  al het water in Nederland een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuis horen. Aan de leden af te zien, was de keuze voor deze lezing een schot in de roos.

De 2e lezing werd verzorgd door Liesbeth van Kempen en Ad van de Ven, beiden werkzaam bij onze gemeente. Zij presenteerden wat de gemeente Oisterwijk doet op het gebied van biodiversiteit. Daarbij kwamen ook de dilemma’s aan de orde waar de gemeente vaak voor staat. Immers, iedereen heeft een mening en die is niet altijd gelijkluidend. Ook bijv. de Telecomwet maakt het niet altijd makkelijk i.v.m. leidingen en, om bomen te herplanten waar ze gekapt zijn.

Alles samen een zeer geslaagde avond waar we met voldoening op terugkijken.

Ruud van der Star

5 maart 2024

Scroll naar boven