B-team denkt mee met Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

De biodiversiteit in de Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen gaat steeds verder achteruit. Er zijn dringend maatregelen nodig, ook in het omliggende landelijk gebied. De Provincie heeft daarvoor een visie op hoofdlijnen gemaakt. Voor het ‘deelgebied Voorste Stroom’ hebben wij aangegeven welke kansen wij zien voor een concrete aanpak. Wij deden dat in een gesprek met bureau Orbis dat werkt in opdracht van de gemeente Oisterwijk.

We noemden onder andere de kansen die wij zien om stikstofuitstoot te beperken, om watermaatregelen te nemen en om ecologische verbindingen te maken. Ook dachten wij mee met hoe het gebied aantrekkelijker te maken voor wandelen en fietsen, om zodoende de recreatiedruk op de Oisterwijkse Bossen te verminderen. Verder gaven aan het belangrijk te vinden dat de gemeente de te nemen maatregelen goed planologisch verankert.

De Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak is een complexe operatie waar tot nu toe vooral provincie, gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties aan werkten. Wij waarderen het dat de gemeente Oisterwijk initiatief heeft genomen tot uitwerking. En wij zijn blij dat wij nu ook zijn aangehaakt aan dit belangrijke proces en zodoende onze kennis en ervaring kunnen inzetten. Dit alles met als doel: behoud, herstel én verbetering van biodiversiteit in onze gemeente.

14-01-2024

Scroll naar boven