B-team spreekt in op Raadsplein!

Op 22 februari 2024 heeft het B-team op het Raadsplein ingesproken over het definitieve voorstel Koersdocument Oostflank. 

Na twee keer eerder schriftelijk op conceptversies te hebben gereageerd, was er nu de laatste mogelijkheid onze visie op dit document te geven. 

Wij zijn blij met een aantal wijzigingen die, door de inbreng van het B-team, nu in het Koersdocument zijn aangebracht. Zo kwam in eerdere versie het begrip biodiversiteit nauwelijks voor. De wethouder van Tilburg noemde dat ‘een blinde vlek’ en beloofde beterschap. Maar een aantal zaken vraagt nog steeds om aandacht. ook zijn wij blij met de zone van 500 meter rond de Natura2000 gebieden en die door de Provincie ‘natte natuurparels’ worden genoemd.

Hoofdpunt van onze kritiek is toch wel dat de biodiversiteitscrisis waarin wij verkeren, niet wordt benoemd en onderkend. En dat er in de uitwerking van het Koersdocument dus ook niet naar wordt gehandeld.

Zo is de borging van de goede voornemens op het gebied van biodiversiteit en landschap- ecologische verbindingszones nergens vastgelegd. En wil men tóch nog 30 woningen gaan bouwen in de zo geroemde 750 meter afstand tussen Pannenschuur en Berkel-Enschot, terwijl deze zone ook wordt aangemerkt als brede landschap- ecologische verbindingszone. Ook zijn er plannen voor nieuwe industrieterreinen, wat opnieuw ten koste van natuur en landschap gaat. 

Waar we voor zullen moeten waken is dat woningbouw en natuurontwikkeling hand in hand gaan en dat niet eerst de woningbouw wordt gerealiseerd, waarna vervolgens gekeken wordt waar nog plaats voor natuur is.

Wij zullen de uitvoering van het Koersdocument dan ook blijven volgens en proberen bij te sturen in de door ons gewenste richting.

Ruud van der Star

22-02-2024

Scroll naar boven