Ziekten door klimaatverandering (1)

Hittestress – Hitteberoerte – Ziekten van de luchtwegen

De klimaatverandering leidt ook tot het ontstaan van nieuwe ziekten in onze regio. Wereldwijd stierven er al langer mensen t.g.v. hitte, zegt epidemioloog Dieneke Schram (RIVM) in ‘Biowetenschappen en Maatschappij. Kwartaal 3.2015’. In 2010 bijvoorbeeld hadden we al een hittegolf van 12 dagen. Er stierven 660 mensen méér dan normaal. Maar we zullen nu vaker overvallen worden door hittegolven t.g.v. klimaatverandering, waarschuwt ze. Het aantal extreme koude-perioden echter, waardoor ook meer mensen stierven, zal afnemen, is de verwachting. De hitteslachtoffers zullen toenemen omdat de mensen nu eenmaal ouder worden en daardoor kwetsbaarder dan vroeger.

Naast overlijden door hittestress zijn er ook andere gevolgen van die overmatige warmte, zoals huiduitslag, luchtwegklachten, hitteberoerte en nierfalen door uitdroging. De meeste dodelijke slachtoffers bleken al kwetsbaar door hart- en vaatziekten. Maar ook slaapproblemen zullen toenemen, zegt Schram, in de stedelijke hitte-eilanden méér dan op het platteland. In de warme landen heeft de cultuur zich aangepast aan die hitte door het bouwen van wit geschilderde zonlicht weerkaatsende huizen, het planten van extra bomen en het doen van een middagslaapje.

ZOMER-SMOG
In warmere perioden, zegt Schram, is er vaak ook sprake van een toename van ozon en fijnstof in de lucht. Dit mengsel ontwikkelt zich dan tot smog en dat tast onze luchtwegen weer aan. Deze luchtverontreiniging is vaak verantwoordelijk voor het overlijden aan hitteberoerte. Via het Nationaal Hitteplan waarschuwt onze overheid ons daarom  als de temperatuur de 27 graden Celsius bereikt. We moeten dan meer drinken, voldoende afkoeling zoeken door o.a. meer ventilatie. Ook wordt er nu steeds vaker gepleit voor de aanleg van meer beplanting en waterpartijen en voor stratenplannen waar de dominante windrichting de boel beter kan koelblazen.

Hans Pijnaker
(wordt vervolgd)

Scroll naar boven