Ziekten door klimaatverandering (3)

Nieuwe infectie en meer oude infecties

Onweers-allergie

Na hevige onweersbuien tijdens het graspollenseizoen neemt het aantal ziekenhuisopnames van astmapatiënten sterk toe, vertelt hoogleraar Willem Takken van Wageningen Universiteit in ‘Biowetenschappen en Maatschappij.3.2015’. Want tijdens een onweersbui, kunnen pollen openbarsten, waarbij heel kleine deeltjes vrijkomen in de lucht en juist in die kleine deeltjes zitten de allergene eiwitten. Ze kunnen ook dieper in de luchtwegen doordringen dan een intacte pollenkorrel en dus juist een ernstige reactie uitlokken in de diepere luchtwegen.

VECTORZIEKTEN ( vector= drager) zijn infecties die worden overgedragen door insecten of teken. De teek is geen insect maar een spinachtige, legt Takken uit. De ziekteverwekkers circuleren tussen gastheer (mens of dier) en insect of teek. In de gastheer krijgen ze een lekkere, warme temperatuur. In het insect zijn ze afhankelijk van de warmere of koudere omgevingstemperatuur.

De insecten die voor ons een gevaar vormen zijn de bloedzuigende insecten. Teken voeden zich met bloed van mens en dier en dragen vaak ziekten over. Doordat ze bloed opnemen als voedingsstof kunnen ze besmet raken met een ziekteverwekker en deze vervolgens doorgeven aan een volgende gastheer zoals de mens tijdens de volgende bloedmaaltijd.

Deze insecten infecteren ons via hun zuigsnuit, waarmee ze een soort antistollingsmiddel in het bloed van de gastheer spuiten, voordat ze een bloedmaaltijd nemen. Hoe warmer weer, hoe meer kans op infectieoverdracht. Want door de toenemende warmte komen insecten vroeger uit hun winterslaap en blijven ze tot laat in het najaar actief.

Steekmuggen worden in april actief en leggen hun eitjes in oppervlaktewater. Bij verhoogde watertemperatuur gaat de ontwikkeling van muggen sneller en produceren ze méér generaties per jaar.

Ook teken worden steeds vroeger in het voorjaar actief en nemen daardoor steeds vroeger bloed op. Dus vroegere en snellere ontwikkeling van insecten en ook grotere populaties ervan staan ons te wachten, waarschuwt Takken.

Hans Pijnaker

(wordt vervolgd)

Scroll naar boven