Mei

Naar de Griekse godin Maia
Bloeimaand, wonnemaand (vreugde, lust) Mariamaand

IJsheiligen
Dit is één van de oudste begrippen uit de volksweerkunde (ca.1000). De IJsheiligen zijn St. Mamertus, St. Pankratius, St. Servatius en St. Bonifacius. Zij vieren hun naamdagen op 11, 12, 13 en 14 mei. De naam IJsheiligen komt door het risico van koud voorjaarsweer voor gewassen die in deze tijd in volle bloei staat. Een late vorst in de nacht kan nu veel schade aanrichten. Na half mei neemt de kans op vorst sterk af en aan het eind van deze maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonderlijk.

De groene kikker wordt nu voor het eerst gehoord. De jongen van de bever, boommarter en wezel gaan al op verkenning.
Insecten zijn er volop zoals de graaf- en metselbijen, hommels, kniptorren, meikevers, rode bosmieren, muggen en wespen. Ook veel libellen en juffers als glazenmakers, bosbeekjuffer, gewone oeverlibel, grote keizerlibel, lantaarntje, plasrombout, platbuik, viervlek, vuurlibel, watersnuffel en weidebeekjuffer. De vroege glazenmaker laat zich pas zien bij een temperatuur van minimaal 22 graden.
Van de volgende vlinders kunnen we nu al gaan genieten: bonte en grote dikkopjes, bonte en bruine zandoogjes, grote beer, hooibeestje (zie foto), Icarusblauwtje, klein koolwitje, St. Jacobsvlinder en St. Jansvlinder. Bij de eikenprocessierups verschijnen de lange brandharen.

Van de bomen zijn het de beuk, ruwe berk, zomer- en wintereik die blad krijgen. De appel- en perenbomen en witte paardenkastanje staan in volle bloei. We zien uitbundige bloei van veel plantensoorten. De bekendste zijn de boterbloemen, bosbessen, duizendblad, koekoeksbloem, egelboterbloem, fluitekruid, dophei, klaproos, look-zonder-look, margriet., moerasvaren, paardenbloem, dovenetels, pinksterbloem, salomonszegel, stinkende gouwe, wilde hyacint, zuring. Mooie bloeiende stuiken komen we tegen langs wegen en weilanden: de brem, lijsterbes, meidoorn, vlier, vogelkers. De brede orchis is de vroegst bloeiende orchidee. In het water schitteren de dotterbloem (met botergele bloemen), gele lis, gele plomp, waterviolier en waterlelie.

Aan het begin van de dag, heel vroeg, beginnen de vogels te zingen en de lijst is ook al lang, zoals bonte vliegenvanger, braamsluiper, fluiter, gekraagd roodstaart, grasmus, grauwe vliegenvanger, kleine karekiet, nachtegaal, rietzanger, snor, spotvogel, sprinkhaanzanger, veldleeuwerik en wielewaal. De eerste jongen zien we bij de grote bonte specht, grutto, fuut, kievit, knobbelzwaan, koekoek, koolmees en, wilde eend.
Boomvalken, Buizerds en wespendieven cirkelen hoog in de lucht. Ook de gierzwaluwen en huiszwaluwen zijn actief.

Scroll naar boven