December

Naam: Latijn voor de tiende maand. Het Romeinse jaar begon oorspronkelijk met de maand maart, waardoor december dus de tiende maand is.

Het is ook de Wintermaand, Feestmaand en Kerstmaand

21 december is de kortste dag

 

Amfibieën en Reptielen

Zijn niet actief meer.

Bomen

Nu het prachtige silhouet van verschillende bomen te zien.

Beuk,  ruwe berk, wintereik en zomereik hebben de volledige herfsttint en het einde van bladval nadert. Ook de witte els, witte paardenkastanje en de zwarte els kennen bladval.

Insecten

Wintermuggen zijn actief maar steken kunnen ze niet. De larven leven in het strooisel en eten rottend, plantaardig materiaal.

Libellen

Libellenlarven overwinteren in de modderlaag of diep water van sloten. De rupsen en poppen in de strooisellaag of in de grond. De Vroege glazenmaker overwintert als larve.

Planten

Aronskelk, gaspeldoorn (bloeit uitbundig zolang het niet vriest), Gelderse roos (bessen kunnen de winter doorstaan, de hoeveelheden suikers nemen zelfs toe in de winter. Bessen worden gegeten door vogelsoorten als pestvogel, goudvink, grote lijster en roodborst), hazelaar (einde bladval, eerste bloei) hazelnoten en sneeuwklokje  (eerste bloei)

Vlinders

De Citroenvlinder kan tussen afgestorven beplanting blijven hangen. De Kleine vos kruipt vaak weg op zolder of in de kelder. Kleine en Grote wintervlinder zijn actief.

Vogels

Boomklever (roep op zonnige dagen en voorjaar), goudhaantje, groene specht (roept alleen in de late winter en voorjaar), grote bonte specht (eerste roffel), grote zaagbek (december-maart) koperwieken, kramsvogels, pestvogels en de zanglijster (voor het eerst te horen).

Zoogdieren

Alle dieren onderbreken winterslaap kort om te poepen en om het immuunsysteem te reactiveren.

De watervleermuis maakt van deze korte wake ook gebruik om te paren.

De Hermelijn gaat als eerste in overgangsvacht en als eerste in compleet winterkleed.

Bij aanhoudende kou gaat de Huisspitsmuis alsnog in winterslaap.

De Vos gaat al op zoek naar nieuwe partner: ranstijd breekt aan. Ze zijn luidruchtiger dan de rest van het jaar.

Scroll naar boven